ادعای عجیب نویسنده ترک درباره ایران


این نویسنده درباره رسیدن جنگ به کانون اسلام یعنی مکه مکرمه هشدار داده و نوشته است: "برحذر باشید که چنین اتفاقی ممکن است روی دهد".

کاراگول با بیان این که تهران، نقشه ژئوسیاسی خطرناکی را در منطقه اجرا خواهد کرد، مدعی شد: "این اطلاعاتی را که می گویم، ثبت کنید که روزی فرا می رسد که ایران به عربستان و نیز به عراق و کویت حمله می کند".

وی می افزاید: "به اعتقاد شخصی من، کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس، در دو سال آینده شاهد ناآرامی و تنش خواهند بود و در واقع بحران مذهبی خطرناکی در این منطقه روی خواهد داد و این کشورها آشکارا از سوی ایران تهدید خواهند شد و پس از مدتی، تهران به طور مستقیم وارد این کشورها خواهد شد.

کاراگول همچنین مدعی شده که "ماجراجویی های خطرناکی که ایران در خلیج فارس انجام می دهد، همه منطقه را تکان خواهد داد و موج های ناشی از این وضعیت به مرزهای ترکیه نیز خواهد رسید؛ از این رو باید سرکشی ها و بلندپراوزی های ایران را قبل از اینکه فرصت از دست برود و تانک های ایران به مکه برسد و تا پیش از آنکه بحران آغاز شده در خلیج فارس به جنگ مکه تبدیل شود، کنترل کرد".

/ 0 نظر / 19 بازدید