آثار و برکات نماز در برزخ

نماز شفیع نماز گزار


بهترین چیزی که نماز گزار به او افتخار می کند، شفاعت نماز است.

در حدیثی رسول خدا (ص) می فرماید:

«نماز شفیع نماز گزار در نزد ملک الموت است.»

 

 

مانع تاریکی قبر:

رسول خدا (ص) می فرماید:

«کسی که دوست دارد قبرش تاریک نباشد، مساجد را نورانی کند.»

 

 

نجات از وحشت قبر


در حدیثی امام باقر چنین می فرماید:

«کسی که رکوعش تمام و کمال باشد ،هرگز دچار وحشت قبر نمی شود.»

 

 

گلستانی از بهشت


خداوند به موسی (ع) می فرماید:

«در ظلمت شب (برای خواندن نماز شب) بلند شو، (پاداش آن) قبرت را باغی از باغ های بهشت می سازم.»

نماز شب نوری را در قبر می تاباند که از ظلمت و تاریکی نجات پیدا می کنیم.

 

 

نماز رفع عذاب قبر و روز قیامت


آن که روز اول رجب ده رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک مرتبه حمد و سه مرتبه توحید، تا محفوظ بماند از فتنه قبر و عذاب روز قیامت.

و در شب اول رجب بعد از نماز مغرب ، بیست رکعت به حمد و توحید خواندن برای رفع عذاب قبر نافع است

/ 0 نظر / 10 بازدید