استراتژی شیطان


2) من رقص دختران هندو را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست دارم. چون آنها از روی عشق می رقصند و اینها از روی عادت نماز می خوانند!!

توضیح:
نویسنده این بار گستاخانه تر یک امر حرام را جایگزین دستور خدا نموده و علاوه بر تهمت به پدر و مادر خود، باز هم با ممزوج کردن یک صفت ظاهرا بد عمل کنند به عبادت واجب الهی، آن را با یک فعل حرام همراه با عشق !! مقایسه نموده و عمل شیطان را تبلیغ می نماید.

3) در ماه رمضان چنر جوان پیر مردی را دیدند که یواشکی غذا می خورد
به او گفتند: ای پیر مرد مگر روزه نیستی؟
پیر مرد گفت: چرا روزه هستم فقط آب و غذا می خورم
جوانان خندیدند و گفتند؟ واقعا ؟
پیر مرد گفت: بلی، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم و ...
یعد پیر مرد به جوانان گفت: آیا شما هم روزه هستید؟
یکی از جوانان در حالی که سرش را پایین نگه داشته بود به آرامی گفت: خیر ما فقط غذا نمی خوریم

پاسخ:
نویسنده در اینجا بدعتی در روزه گرفتن را رواج می دهد و سعی در بی ارزش قرار دادن روزه جوانان مومن امروزه دارد، درست است در اسلام و در سفارشات پیامبر عظیم الشان و اهل بیت (ع) آمده است ککسی که روزه می گیرد باید تمام اعضاء و جوارح آن (چشم و گوش و زبان و ... ) روزه باشند و نه فقط شکم، ولی باید گفت تمام ما هم معصوم نیستیم و آنطور که در اسلام سفارش شده است باید فریضه واجب روزه را بجای آوریم.

نظایر این نوع استراتژی شیطانی را در متون مختلفی که در دنیای مجازی برای شما می آید،می توانید مشاهده کنید.

تقابل عبادات واجب با مستحبات عوام فریب:
حج با کمک مالی به مستمندان
روزه با سیر نمودن گرسنگان
نماز با تفکر و تشکر زبانی از خدا

نکته:
هیچ کس منکر خوبی اعمال مستحبی نیست و اتفاقا همین کسانی که به انجام واجبات اهمیت می دهند عمدتا موفق تر به انجام مستحبات هستند...
ولی استراتژی شیطان گمراهی بندگان و جابجایی اعمال است و همین کار، ابلیس را کافی است تا انسان را از دین خدا خارج نماید.
کلید واژه این استراتژی " بجای" می باشد
لطفا کاملا هوشیار و بیدار باشید.
هیچ متنی را بدون تفکر و تعقل در دنیای مجازی ارسال نکنیم.
عواملی هستند که سعی در نابودی دین و اعتقادات ما دارند. به قول معروف : در زمین حریف بازی نکنیم.

منبع: پیج حامیان جنبش مصاف
http://line.me/ti/p/%40vnl1961j

/ 0 نظر / 12 بازدید