مخالفت‌های شدیدی در برابر ساخت این دیوار حائل صورت گرفته است؛ هدف از ساخت این دیوار جدا سازی منطقه عمدتا مسیحی نشین بیت جالا و دره کرمیسان واقع در نزدیکی بیت لحم است.

این دیوار همچنین کلیسای کرمیسان را از صومعه‌ و مدرسه مرتبط با آن جدا می‌کند.

نظامیان اسرائیلی هفته گذشته ده‌ها اصله درخت زیتون متعلق به فلسطینیان را از ریشه در آورده و برای ساخت ادامه دیوار حائل، زمین‌های شماری از خانواده‌های فلسطینی را در منطقه بیر اوناه در بیت جالا اشغال و مسطح کردند. این دیوار  در نزدیکی شهرک غیرقانونی هارگیلو واقع شده است.

این اقدام پس از آن روی داد که دادگاه عالی اسرائیل در ماه ژوئیه، حکم پیشین  خود را مبنی بر توقف ساخت دیوار لغو کرد.

در صورتی که ساخت این دیوار به اتمام برسد، 85 درصد از آن داخل کرانه باختری قرار خواهد گرفت. این دیوار که ساخت آن در سال 2002 آغاز شده است، همچنین 13 درصد از کل مساحت کرانه باختری را ضمیمه اسرائیل می‌کند.

دیوان بین المللی دادگستری و مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2004 میلادی اعلام کردند ساخت این دیوار غیرقانونی بوده و خواهان نابود شدن آن شدند.

/ 0 نظر / 23 بازدید