آثار وضو

وضو کفاره گناهان


از آثار وضو این است که جبران کننده و محو کننده گناهان می باشد.


در حدیثی امام باقر(ع) می فرماید:« سه چیز است که جبران کننده و محو کننده گناه است:


1-    کامل گرفتن وضو در هوای بسیار سرد
2-    راه رفتن در شب و روز بسوی جماعتهای اسلامی (نماز جماعت و جمعه(
3-    مراقبت بر انجام صحیح نماز ها

 


تاثیر «بسم الله» گفتن هنگام وضو


در خدیثی رسول خدا (ص) می فرماید:


«مَن تَوَضّا فَذکر اسمَ الله طَهَّرَ جَمیع جَسدِه و کان الوُضوءَ الی الوضوءِ کفّارَةُ لما بَینَهما مِنَ الذُّنوبِ و مَن لم یُطهّر مِن جَسدِهِ الّا ما اَصابَهُ الماءَ؛ کسی که وضو بگیرد و بسم الله بگوید، تمام بدن خود را طهارت داده است و این وضو کفاره گناهان او تا وضوی دیگر است، و کسی که بسم الله نگوید، از بدنش تنها آنچه را آب به آن رسیده طهارت داده است.»

 


اثر وضوی نیکو


در حدیثی رسول خدا (ص) می فرماید:
« کسی که نیکو وضو بگیرد،خطاهایش از جسم او خارج می شود.»


 

تاثیر دعای وضو


هنگام وضو مستحب است دعاهای وضو را بخوانید.


امیرالمومنین علی (ع) به محمد حنیفه فرمود:
«ای محمد! هرکس وضو بسازد، همانند وضویی که من ساختم، و بگوید: (دعا کند) آنچه که من گفتم، خداوند تبارک و تعالی از هرقطره آب وضوی او ، ملکی را برای او می آفریند که مشغول تقدیس و تسبیح و تکبیر بذای خدا هستند و خداوند ثواب این اذکار را تا روز قیامت برای او ثبت و ضبط خواهد نمود.»

 


تاثیر تجدید وضو


امام صادق (ع) می فرماید:
«وضو بر روی وضو ده حسنه است.»


 

تاثیر وضو هنگام غذا


رسول خدا(ص) به  علی(ع) می فرمود:
« یا علی! قبل از غذا و بعد از غذا ، وضو گرفتن ،شفای بدن و برکت در روزی است.»


 

تاثیر وضو هنگام مغرب


امام کاظم (ع) می فرماید:
«کسی که برای نماز مغرب وضو می گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن روزاوست به جز گناهان کبیره.»


 

تاثیر وضوی صبح


امام کاظم (ع) می فرماید:
« کسی که برای نماز صبح وضو می گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن شب اوست به جز گناهان کبیره.»

/ 0 نظر / 21 بازدید