نماز جماعت

سبب محو ده گناه


قدم برداشتن به سوی مسجدبرای نماز جماعت ثواب و آثار زیاد دارد.درحدیثی رسول خدا(ص)می فرماید:

«کسی که به سوی مسجد گام برمی دارد و تا هنگامی که به خانه اش بر گردد خداوند ده گناه از نامه اعمالش پاک می کند.»

 

 

سبب نزدیکی به خدا


یکی دیگر از آثار نماز جماعت این است که هرقدر در نماز جماعت شرکت کند،درجه اش بالا می رود و به خداوند نزدیکتر می شود . همان طور که خود نماز موجب قرب الهی است، شرکت در نماز جماعت نیز موجب قرب بیشتر می شود.در روایات بیان شده که نماز گزاران ،محبوب خداوند هستند.

درحدیثی امام کاظم (ع) می فرماید:

«هرکس یک قدم به سوی نماز جماعت بردارد،یک درجه به خدا نزدیکتر می شود»


 

مایه رحمت


یکی دیگر از آثار نماز جماعت این است که خداوند رحمت خود را شامل آن جماعت می کند.

در حدیثی رسول گرامی اسلام(ص) می فرماید:

«جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.»


اجتماع مایه نیکی


در حدیثی دیگر رسول خدا(ص) می فرماید:

«جماعت مایه نیکی است و تفرقه موجب رنج و عذاب است.»

/ 0 نظر / 14 بازدید